Om Oss

BAKGRUND

 

Att få fler personer in på arbetsmarknaden gynnar både samhället, företag och individer. Att en person går från bidragstagare till skattebetalare ger en samhällsekonomisk vinst på runt 400 000 kr. (Och då är varken personens välmående, följd effekter av inkludering eller företagens möjlighet att växa inräknade.) I Sverige fanns 2015 drygt 1 000 000 företag. 99,9 % av dessa är små och medelstora företag med under 250 anställda. Många företag uppger att de inte kommer i kontakt med målgruppen utrikesfödda jobbsökande via traditionella rekryteringskanaler. Vidare uppger företag att rädsla, okunskap, brist på tid och bekvämliget står i vägen för en breddad rekrytering.

 

Opportunity Day startade med målet att inspirera fler små och medelstora företag att söka medarbetare i nya nätverk och för att underlätta för både företagen och jobbsökande att komma i kontakt med all den hjälp som finns att få. 2016 genomfördes det första Opportunity Day i Göteborg, och konceptet har sedan dess spridit sig till fler kommuner och ökat i storlek.

Vår Idé

 

Opportunity Days idé är enkel. Det handlar om att 1. visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Och att 2. därefter skapa nya plattformar för möten. Dels för att bygga erfarenheter istället för fördomar, dessutom för att utmana traditionella kanaler vid rekrytering. Våra ledord är att: gå från tanke till handling, och prata om möjligheter i stället för problem.

 

Fokus ligger på att i allt vi gör sätta företagens behov i centrum – det är företagen som har jobben och påsåvis är nyckeln för en mer inkluderande arbetsmarknad. Konceptet bygger på att samarbeta över gränserna. Att skapa mötesplatser för kommun, myndigheter, jobbsökande, civilsamhället och näringslivet.

SnabbVersion

 

 

Vårt mål: En mer inkluderande arbetsmarknad som tar tillvara på utrikes föddas kompetens, samt ett mer jämlikt samhälle. Vår övertygelse är att vägen till ett jämlikt samhälle går via jobb.

 

Hur: Startade 2016, drivs i privat regi i nära samarbete med näringslivet och kommuner samt med frivilligsamhället. En mötesplats för kommun, näringsliv, akademin och civilsamhället.

 

Gör: Opportunity Day fokuserar på resurserna. Vår uppgift är att uppmuntra till nyfikenhet att se på kompetens som många företagare ej normalt sett missar, samt underlätta mötet mellan företag och utrikes födda jobbsökande. Vi vill inspirera företag att rekrytera ur en bredare målgrupp. Vi sprider det goda exemplet och skapar mötesplatser.

”Idén är enkel. Det handlar om att inspirera och underlätta för företag att göra bra val. Att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Vi tappar oändligt mycket resurser på att en stor grupp står utanför arbetsmarknaden. Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna på kompetens som ”är annorlunda paketerad” än de CV:n man normalt sett tittar på. Det kan handla om andra språkkunskaper, andra utbildningar och lärosäten man ej känner igen, samt arbetsgivare och referenser från andra länder.

 

Jag är av tron att jobb är en av de viktigaste inkörsportarna i samhället. En person med ett arbete får automatiskt ett helt annat nätverk, man får språkträning, blir en förebild för andra i sin närhet, inte minst för sina barn, skaffar egen försörjning, för att nämna några uppsidor. Att vi som samhälle blir bättre på att ta emot alla de resurser som personer med annan bakgrund besitter skulle gynna både samhället, personerna och näringslivet.” 

// Helena Lindahl, initiativtagare Opportunity Day

vi står bakom opportunity day: