Opportunity Day

BOKA MONTER PÅ
Jobbmatchningen 2023

Att medverka i jobbmatchningen är kostnadsfritt förutsatt att ni har en eller flera lediga tjänster ni önskar tillsätta. Utställande företag ges plats i monterminglet. Den enda gemensamma nämnaren bland de jobbsökande är att man är född i annat land än Sverige. Det medför för många att avsaknaden på kontakter och nätverk är stor, och att det direkta mötet med er arbetsgivare är viktigt. Merparten av besökarna har ett eller flera språk förutom svenska och en annan kultur med i bagaget. Allt annat varierar – dvs. Ålder, kön, varifrån man kommer, varför man valt att bosätta sig i Sverige, vilken bransch som är intressant, arbetserfarenhet, utbildningsnivå och språkkunskaper

I monterpaketet ingår följande:

PRIS: Tack vare våra partners är jobbmatchningen kostnadsfri för rekryterande företag.

Opportunity Day förbehåller sig rätten att välja medverkande företag för att säkerställa en mix av branscher för att möta behovet hos jobbsökande. Intresseanmälan är bindande, urvalet sker löpande. Vi behöver tjänstebeskrivning för rollen/rollerna ni önskar tillsätta senast en vecka efter tilldelad plats.