Trollhättan

BOKA MONTER PÅ
Jobbmatchningen 2025

7/10 jobb går genom nätverk, medverka på Opportunity Day för att bygga nya kontaktvägar. Jobbmatchningen sammanför företag i rekryteringstagen och utrikesfödda jobbsökande. Jobbmatchningen besöks årligen av mer än 1000 jobbsökande med olika utbildning, från olika branscher och med olika erfarenheter. Att medverka i jobbmatchningen är kostnadsfritt förutsatt att ni har en eller flera lediga tjänster ni önskar tillsätta.

följande Ingår:

PRIS: Tack vare TROLLHÄTTAN STAD är jobbmatchningen kostnadsfri för rekryterande företag.

Opportunity Day förbehåller sig rätten att välja medverkande företag för att säkerställa en mix av branscher för att möta behovet hos jobbsökande. Intresseanmälan är bindande, urvalet sker löpande. Vi behöver tjänstebeskrivning för rollen/rollerna ni önskar tillsätta senast en vecka efter tilldelad plats.