Opportunity Day

Våra Tjänster

Rekrytering av nya medarbetare

Söker ni personal och vill bredda era nätverk för rekrytering? Genom åren har vi byggt upp en stor kontaktbas av jobbsökande och unika kanaler för att nå ut till målgruppen utrikes födda jobbsökande. Cirka 70 % av våra eventbesökare har högskoleutbildning eller liknande. Kontakta oss så berättar vi mer.

Medverka vid våra event

Sedan starten har snart 4000 personer besökt våra arrangemang. Möjligheterna på Opportunity Days mötesplatser är många; Rekrytera nya medarbetare, lyssna på seminarier om affärsnyttan med mångfald eller exponera er verksamhet för besökare. Läs om kommande event här.

Boka föreläsning

Prata inkludering, mångfald och affärsnytta på er nästa kundträff, kick-off eller personalmöte. Kontakta oss så berättar vi mer.

Engagera er i vårt HR-nätverk

Jobbar du inom HR och vill ingå i ett nätverk där du ges möjlighet att på dina villkor träffa och coacha jobbsökande? Medlemmarna i vårt HR-nätverk ställer i mån av tid och lust upp för att medverka i intervjucoaching, workshops om vanliga svenska intervjufrågor, affärskultur etc. Kontakta oss så berättar vi mer.

Bli Partner

Vill ert företag ta ställning för inkludering och mångfald? Vill ni underlätta för aktörer i ert nätverk att bidra till ett mer hållbart samhället? Som partner till Opportunity Day är ni med och skapar en mer inkluderande arbetsmarknad där fler resurser tas tillvara.
Läs mer här.

Workshop för jobbsökande

Har din organisation kontakt med utrikes födda personer som söker jobb och på jakt efter aktiviteter som kan förbereda den jobbsökande för svenskt arbetsliv? Via våra förträffar har vi träffat över 200 jobbsökande och coachat i svensk affärskultur, vanliga intervjufrågor och intervjuträning. Kontakta oss så berättar vi mer.