medverka på opportunity day

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb. Vår idé är enkel. Det handlar om att 1. visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Och att 2. därefter skapa nya plattformar för möten. Vill ni vara med? 

Som medverkande ges du möjlighet att ställa ut på vår mässa,  arrangera seminarier, workshops eller hålla förbokade intervjuer med jobbsökande. Läs mer och anmäl er idag!

 

Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd gällande Covid-19. 

BLI UTSTÄLLARE

KL. 9:30-13:00 (upprigg från kl 08:00)

JOBBMATCHNING

Jobbmatchningen ger företag i rekryteringstagen och utrikesfödda jobbsökande en chans att hitta nya mötesplatser bortom traditionella rekryteringskanaler. 7/10 jobb går genom nätverk, och på Opportunity Day bygger vi nya kontaktvägar. Sedan starten har över 220 jobb skapats på jobbmatchningen. 

Välj mellan att enbart delta i obokade möten i montern eller passa även på att hålla förbokade intervjuer.

 

MÄSSA

På mässan finns plats för arbetsmarknadsaktörer som vill nå utrikesfödda jobbsökande med information om olika branscher, mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, utbildningsmöjligheter med mera.   

I monterpaketet ingår följande:

ARRANGERA WORKSHOP / SEMINARIE

Bli seminarie- eller  workshoparrangör. Under förmiddagen ges möjlighet att arrangera en programpunkt för eventets deltagare. Programpunkten bör i första hand rikta sig till besökande jobbsökande.