Utmaningar angående kön och mångfald vid rekrytering

Rekrytering är en av de viktigaste processerna för en chef när personer med de bästa egenskaper under kort tid skall kunna gallras ut. Om en rekrytering går dåligt kan det skapa stora problem för en organisation. Med andra det finns stora risker i en rekrytering, mycket kan gå fel. Upplevelsen av dessa risker kan motverka förmågan och viljan att bryta gamla mönster avseende kön och mångfald. Dvs det känns tryggare att anställa personer som på olika sätt liknar de som redan finns i organisationen.

 

Hur bryta gamla mönster angående kön/mångfald utan att öka risk?

Vid första sållningen av sökande till ett arbete används ofta ansökningshandlingarna. Här är det lätt att fastna för kandidater med meriter som man själv känner igen och kan förhålla sig till. Meriter från utbildningar och länder man inte kan bedöma hamnar lätt längre ner i den egna prioriteringen av kandidaterna.

Rekommendation: Gör som vanligt bjud in det normala antalet av ”säkra kort” bland sökande dvs ta ingen större risk. Passa istället på att bjuda några ”wild cards”, dvs några du är nyfiken på men samtidigt lite osäker på för att du inte riktigt kan bedöma meriterna.
I rekryteringar har jag tillämpat detta några gånger enligt följande: 8 med de starkaste meriterna och referenserna bjöds in till intervjuer + 2 extra ”wild cards” som kändes intressanta men inte lika övertygande. Resultat mina ”wild cards” visade bli riktiga positiva överraskningar, som gick vidare till slutomgången med en andra intervju för de tre mest lovande kandidaterna och fick till slut befattningarna. I ett fall en ung man från en iransk familj och i ett annat fall en kvinna från Asien. Båda fungerar/fungerade mycket bra i sina befattningar och blev uppskattade kollegor.

 

Michael Persson, innovationschef vid AkzoNobel PPC i Bohus. Har en lång karriär inom forskning och utveckling vid AkzoNobel.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.