BESÖK OPPORTUNITY DAY

25 Februari 2025, Nova Arena, Trollhättan

Opportunity Days idé är enkel: vi inspirerar och underlättar för företag att göra bra val. Om fler utrikesfödda jobbsökande kommer in på arbetsmarknaden gynnar det både företag, samhället och enskilda individer. Den 25e februari är det dags för årets Opportunity Day. Läs mer och anmäl dig för att vara en del av dagen.

SEMINARIER & rundabordssamtal I O-ZONE

Kl. 09.00 – 12.00. Registreringen öppnar 08.30.
Begränsat antal platser. 

Hur kommer Sveriges demografi utvecklas de kommande 10 åren? Hur kan en docka påverka fördomar och diskriminering? Hur ser efterfrågan på kompetens ut i olika branscher? Och vilken roll har egentligen media över våra val och beslut i en rekrytering?

Svaren får du på Opportunity Day, vi varvar seminarier med rundabordssamtal.

Dagen samlar göteborgare – ledare och beslutsfattare från näringslivet, politiker och jobbsökande – från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Göteborg kan bli en mer inkluderande stad där alla resurser tas tillvara.

Talare

Standupcomedy med Kadir Meral om aktuella samhällsfrågor, om kulturmöten och om vardagslivet i Sverige. Kadir lyfter stora frågor och iakttagelser på ett humoristiskt och tänkvärt sätt. Genom att improvisera och interagera med publiken skapar han en ”här och nu känsla”. Kadir är författare och föreläsare i integration- och mångfaldsfrågor. Kadirs budskap får en tyngd på grund av hans egna upplevda erfarenheter från sin unika integrationsresa samt hans iakttagelser från dagens mångkulturella samhälle som han snyggt flätar samman med humor och allvar.

Team diversity och inkluderande ledarskap – ett absolut måste!

För att vara relevant som arbetsgivare, nu och i framtiden, är Inkluderande ledarskap och Team diversity ett absolut måste!

Låt oss prata om kraften i ett medvetet inkluderande ledarskap och värdet som en kultur präglat av team diversity skapar.

Mårten driver i rollen som Global Leadership director Essitys ledarskapsportfolio, med DE&I och inkluderande ledarskap som ett uttalat fokusområde.

Mårten har sedan tidigare lång erfarenhet av globala uppdrag inom ledarskap och lärande både inom det privata näringslivet likaväl som från offentlig sektor. När det kommer till bra ledarskap ser han fler likheter än skillnader när han jämför olika företag, kulturer och branscher. Leadership is leadership!

Vet du hur Sveriges demografi ser ut idag? Och hur den kommer att utvecklas de kommande 10 åren?
De senaste åren har snabba demografiska förändringar berikat Sverige med nya perspektiv, innovationer och möjligheter, men många organisationer är ännu omedvetna om dessa förändringar. Idag är det viktigare än någonsin att ha tillgång till representativ data och insikter som speglar hela den svenska befolkningen, oavsett ursprung.

Suzan kommer att tala om betydelsen av mångfald och perspektivtäthet , med utgångspunkt i vetenskapliga rön, statistik och exempel från Sverige och dess invånare – i nutid och framtid. Med en bakgrund inom statistik, affärsutveckling och tech arbetar Suzan för att säkerställa att organisationer är rustade för framtiden och som bidrar till att skapa motståndskraftiga samhällen. 

Vi har inte råd att vaska kompetens 

Behovet av arbetskraft i Västsverige är skriande inom en rad olika branscher och kompetensnivåer. Trots tuffare konjunkturläge är det många företag som försöker rekrytera men många misslyckas. Vad får detta för konsekvenser för samhällsekonomin, konkurrenskraften och den gröna omställningen? Samtidigt finns det mängder av människor som kan och vill jobba men har fått vänja sig vid ”Tack, men nej tack”. Hur kan vi få bukt med detta slöseri med resurser? Här reder vi ut hur efterfrågan på kompetens ser ut i olika branscher och lyfter ett antal exempel på hur man som företagsledare kan undvika att vaska den kompetens man behöver.

Vi har inte råd att vaska kompetens
Behovet av arbetskraft i Västsverige är skriande inom en rad olika branscher och kompetensnivåer. Trots tuffare konjunkturläge är det många företag som försöker rekrytera men många misslyckas. Vad får detta för konsekvenser för samhällsekonomin, konkurrenskraften och den gröna omställningen? Samtidigt finns det mängder av människor som kan och vill jobba men har fått vänja sig vid ”Tack, men nej tack”. Hur kan vi få bukt med detta slöseri med resurser? Här reder vi ut hur efterfrågan på kompetens ser ut i olika branscher och lyfter ett antal exempel på hur man som företagsledare kan undvika att vaska den kompetens man behöver.


Malin arbetar idag som chef för Näringslivsgruppen på Göteborg & Co, som är en samverkansplattform mellan det privata näringslivet, offentliga aktörer och akademin som tillsammans vill göra faktisk skillnad i Göteborg. Genom satsningar med fokus på kompetensförsörjning, inkludering och att stärka varumärket Göteborg nås allt från barn till unga vuxna för att skapa framtidstro och visa på möjligheter. Malin har sedan tidigare en lång erfarenhet från det privata näringslivet.

Vi har inte råd att vaska kompetens

Behovet av arbetskraft i Västsverige är skriande inom en rad olika branscher och kompetensnivåer. Trots tuffare konjunkturläge är det många företag som försöker rekrytera men många misslyckas. Vad får detta för konsekvenser för samhällsekonomin, konkurrenskraften och den gröna omställningen? Samtidigt finns det mängder av människor som kan och vill jobba men har fått vänja sig vid ”Tack, men nej tack”. Hur kan vi få bukt med detta slöseri med resurser? Här reder vi ut hur efterfrågan på kompetens ser ut i olika branscher och lyfter ett antal exempel på hur man som företagsledare kan undvika att vaska den kompetens man behöver.

Mary Juusela är grundare av och VD på Lika Olika. Genom sitt arbete med allt från skolor och kommuner till näringsliv och ideella organisationer, utbildar hon och Lika Olika i sociala beteenden och inkludering i samhällets alla delar. Med en gedigen bakgrund och lång erfarenhet inom värdegrundsarbete skapar Mary miljöer där alla individer inte bara inkluderas, utan också får möjlighet att växa och blomstra, tillsammans och i sig själva. ”Att förstå sin eget värde och ta ansvar för det samhälle vi vill ha, är avgörande för vilken värld vi skapar för oss själva och andra. Det börjar med dig och mig – varje dag!” säger Mary Juusela.

Åsa har en bakgrund som kommunikationschef, miljöchef, förändringsledare och organisationskonsult. Idag är hon föreläsare, moderator och facilitator. Hon föreläser om att leda i förändring och konsten att skapa dialog. Den 13 november kommer Åsa att vara moderator i O-zone och leda oss i rundabordssamtalen. 

Mediernas makt och effekter – har vi kontroll över våra tankar?

Påverkas vi omedvetet av det vi läser i tidningen och ser på TV? Och vilket ansvar har media i att inte befästa fördomar?
Vi kommer under programpunkten att utforska hur mediernas rapportering kan forma och förstärka våra fördomar och rädslor, samt hur detta i sin tur riskerar att spegla av sig i val vi människor gör till vardags.

Christian Catomeris är journalist, författare och dokumentärfilmsproducent. Han har varit reporter och redaktör på program som Aktuellt, Rapport, Korrespondenterna och var tidigare SVT:s Europakorrespondent i Bryssel. Med sin breda erfarenhet kommer Catomeris att guida oss genom detta viktiga ämne och dela insikter om risker och möjligheter med medias rapportering.

Fatma Guettou är entreprenören, cancerforskaren och biokemisten som skapar dockor i olika hudfärger med fokus på mångfald, inkludering och hållbarhet.

Fatmas entreprenörsresa började när hon blev mamma upptäckte att inga dockor såg ut som henne eller hennes barn. Visionen för verksamheten är att erbjuda dockor som hyllar mångfald och inkludering samtidigt som företaget värnar om vår planet. I det lilla gör dockorna skillnad för barnet. I det stora gör de skillnad för samhället.

Fatmas verksamhet har belönats med många priser, däribland för-Ortens idétävling och Fatma har utsetts som Change leader i reach for changes inkubatorsprogram och årets Womeneur.

Hur bidrar social hänsyn till mångfald och möjlighet till breddad rekrytering på arbetsmarknaden?

Göteborgs Stad berättar om hur de sedan 10 år tillbaka arbetar med social hänsyn i upphandling som ett arbetsmarknadsverktyg, där särskilda villkor om sysselsättning skrivs in. Under 2022 fick 90 personer arbete och 52 personer praktikplats – tack vare sysselsättningskrav i upphandlingar. Ni får också chansen att ta del av olika företags erfarenheter kring social hänsyn och det stöd Göteborgs Stad bidragit med. 

Per Wallentin har varit koncernchef på Knowit sedan 2011, och är sedan i febr 2022 även ordförande för branschorganisationen TechSverige. Per brinner för digitalisering och samhällsfrågor och ser sin roll både på Knowit och i TechSverige som en möjlighet att påverka och göra skillnad på riktigt. Han drivs av Knowits vision om att skapa ett hållbart och mänskligt samhälle. 

Knowit har under många år drivit ett jämställdhetsarbete som lett till att bolaget idag är en betydligt mer jämställd och inkluderande arbetsplats när det gäller kön. 2019 tog Knowit emot utmärkelsen ”börsens mest jämställda bolag”. Idag är fokus på att ta nästa steg och även säkerställa en större mångfald kopplad till etnicitet, bakgrund, ålder etc. ”Vi är säkra på att vi på det sättet både skapar bättre lösningar för våra kunder och bidrar till ett bättre samhälle i stort” säger Knowits koncernchef Per Wallentin.

Program O-zone

13 NOV 2023, KL. 09.00-14.45

Programmet uppdateras kontinuerligt under hösten.  

Se tidigare års talare. Ladda ner programmen som PDF: 

Boka biljetten här

OBS! Vänligen notera att detta är en intresseanmälan att delta i O-zone och årets rundabordssamtal. 

Mail med bekräftelse om du fått plats kommer inom närmsta veckorna efter din intresseanmälan. 

SEMINARIER OCH NÄTVERKSLUNCH

KL. 11.30 – 13.00. 895 kr inkl. moms, begränsat antal platser.

För er som önskar starta dagen med nätverkande ges möjlighet att delta i nätverkslunchen  Dela erfarenheter, möt nya kontakter, lyft frågor och tankar kring inkludering genom jobb. Biljetten gäller för inträde i O-zone med tillhörande lunch.

MÄSSA OCH INVIGNING​

Nytt för i år är en gemensam invigning av Opportunity Day. Invigningen är öppen för alla, och pågår kl 09.00-10.00.

I anslutning till invigningen når du mässan. Här samlar vi olika pusselbitar som finns för att minska gapet mellan kompetensbrist och utanförskap, som kan hjälpa ert företag att göra bra val vid rekrytering. Möt utställare som erbjuder mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, praktikförmedling, information om yrkesväxling med mera.

Boka mässan och invigningen här

OBS! Notera att biljett till invigningen endast gäller för entré till mässa och invigning. 

Om du önskar besöka jobbmatchningen eller O-zone bokas detta separat.