SEMINARIER I O-ZONE

Fördomar. Förändring. Framtid.

Kl. 13.00 – 17.00. Registreringen öppnar 12.30. 495 sek inkl. moms. Begränsat antal platser. 

Är mångfald en förutsättning för företag som vill lyckas i framtidens arbetsmarknad? Leda förändring – hur bygger man kultur och får medarbetarna med sig? Hur ser kompetens ut 2022? Och vad bär du själv på för felprogrammering? Svaren får du på Clarion Hotel Post på Opportunity Day.

På seminariescenen O-zone sätts fokus på affärsnyttan med mångfald. På scen ställer sig talare med olika perspektiv och bakgrund för att dela med sig av sina historier, visioner och fakta.

Talare

Vad är kompetens 2022?
Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.
Vi spanar framtidens arbetsmarknad – vilka kompetenser kommer eftersökas och vilka jobb kommer ställas om? Vilka kulturella värden och förmågor uppvärderas? Hänger gymnasieutbildningar och högskolorna med i förändringen? Kommer det finnas ”enkla jobb” i framtiden? Och behöver begreppet kompetens omdefinieras? 

Helena är en mycket uppskattad föreläsare med stora kunskaper inom området. Hon har arbetat med jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006 i många olika organisationer och kan bidra med kloka insikter, bra och dåliga exempel från verkligheten och vägledning kring hur man ska lyckas med sitt inkluderingsarbete. Helena är initiativtagare till Knowits genus- och mångfaldsprogram och har drivit arbetet som har tagit Knowit som legat på Allbrights röda lista till att vinna pris som Sveriges mest jämställda börsbolag. Hon föreläser också inom jämställdhet och mångfald på Stockholms universitet.

Hon kommer att prata om:

  • Varför det är avgörande för organisationer att arbeta med mångfald och inkludering
  • Varför de flesta organisationer misslyckas med sina initiativ
  • Varför ledarskapet är avgörande för att skapa en inkluderande kultur

Serneke verkar i en hittills mansdominerad bransch. Därför är frågor kring mångfald och inkludering i fokus i bolagets utvecklingsarbete för att attrahera nästa generation samhällsbyggare. Lyssna till Ola Serneke (Grundare och VD) berätta mer om hur Serneke ända sedan starten haft en grundläggande ambition att bidra till en positiv utveckling av samhället, och hur det tar sig form i den dagliga verksamheten. 

Muna Idow, VD och Grundare för Mermaid Simskola, är född i Somalia och uppvuxen på ett flertal platser i Afrika. Till Sverige och Göteborg kom hon för sex år sedan. Under sin skoltid startade hon UF-företaget Mermaid simskola, ett arbete hon belönats med Kompassrosen för. Som ledare är Muna modig och jobbar för att bryta normen kring att muslimska kvinnor inte vanligtvis ses som ledare. ”Jag är en normbrytare och samhällsbyggare entreprenör som vill bidra till ett mer rättvist samhälle och en värld” säger Muna själv om sitt ledarskap.

Lyssna till en underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det tillåter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.

Människor, organisationer och företag i rörelse frigör stora krafter. Kan vi dessutom koordinera rörelsen framåt får vi ett läge där människor, stad och företag växer i samspel med varandra. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar idag med att säkra kompetens på olika nivåer vid nyetableringar, för redan anställd personal samtidigt som vi skapar plats för de personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Det skapar en situation där alla vinner och där alla kan bidra.


Andreas är förvaltningsdirektör på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

Program

08.30   Registrering och kaffe

09.00   SEMINARIEPASS 1

Välkomna – Karin Klingenstierna

FIKARUMMET, OMKLÄDNINGSRUMMET och HJÄRTERUMMET – Kadir Meral

Från tanke till handling – Opportunity Day

09.50   Paus

10.05   SEMINARIEPASS 2

Från utanförskap till supertalang – vikten av att bryta normer – Negin Azimi

Panelsamtal: Ledning och strategi – Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv. Jonas Gustavsson, ÅF Pöyry. Canan Yasar, Obeya PR. Negin Azimi, moderator 

Företag och jobbsökande berättar

Panelsamtal: Står Intern infrastruktur och fördomar ivägen för att hitta och locka rätt talang? – Sofia Brax och Susanne Bruce, Collector Bank. Marie Fall, Västtrafik, Tove Möller, Swedavia 

Måste man älska varenda jävel? – Charlotte Signahl

12.00   Avslut

Program O-zone

8 NOV 2021,  KL 13:00 – 15:30

Programmet uppdateras kontinuerligt under hösten. 

 

Se tidigare års talare.
Ladda ner programen som PDF: 

SEMINARIER OCH NÄTVERKSLUNCH

KL. 11.30 – 13.00. 895 kr inkl. moms, begränsat antal platser.

För er som önskar starta dagen med nätverkande ges möjlighet att delta i nätverkslunchen  Dela erfarenheter, möt nya kontakter, lyft frågor och tankar kring inkludering genom jobb. Biljetten gäller för inträde i O-zone med tillhörande lunch.

Boka Biljetten Här