Opportunity Day

BESÖK OPPORTUNITY DAY

14 november 2022, Clarion Hotel Post

Opportunity Days idé är enkel: vi inspirerar och underlättar för företag att göra bra val. Om fler utrikesfödda jobbsökande kommer in på arbetsmarknaden gynnar det både företag, samhället och enskilda individer. Den 14e november är det dags för årets Opportunity Day. Läs mer och anmäl dig för att vara en del av dagen.

SEMINARIER I O-ZONE

Fördomar. Förändring. Framtid.

Kl. 13.00 – 17.00. Registreringen öppnar 12.30.
495 sek inkl. moms. Begränsat antal platser. 

Vad är kompetens 2022? Är mångfald en förutsättning för företag som vill lyckas i framtidens arbetsmarknad? Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? Hur bygger man kultur och får medarbetarna med sig? Svaren får du på Opportunity Day.

På seminariescenen O-zone sätts fokus på affärsnyttan med mångfald. På scen ställer sig talare med olika perspektiv och bakgrund för att dela med sig av sina historier, visioner och fakta.

Talare

Serneke verkar i en hittills mansdominerad bransch. Därför är frågor kring mångfald och inkludering i fokus i bolagets utvecklingsarbete för att attrahera nästa generation samhällsbyggare. Lyssna till Ola Serneke (Grundare och VD) berätta mer om hur Serneke ända sedan starten haft en grundläggande ambition att bidra till en positiv utveckling av samhället, och hur det tar sig form i den dagliga verksamheten. 

Muna Idow, VD och Grundare för Mermaid Simskola, är född i Somalia och uppvuxen på ett flertal platser i Afrika. Till Sverige och Göteborg kom hon för sex år sedan. Under sin skoltid startade hon UF-företaget Mermaid simskola, ett arbete hon belönats med Kompassrosen för. Som ledare är Muna modig och jobbar för att bryta normen kring att muslimska kvinnor inte vanligtvis ses som ledare. ”Jag är en normbrytare och samhällsbyggare entreprenör som vill bidra till ett mer rättvist samhälle och en värld” säger Muna själv om sitt ledarskap.

Led förändring – och få medarbetarna med dig.

Helena Tronner, vVD Knowit Insight Accelerate, har arbetat med jämställdhets- och mångfaldsfrågor sedan 2006 i många olika organisationer och kan bidra med kloka insikter, bra och dåliga exempel från verkligheten och vägledning kring hur man ska lyckas med sitt inkluderingsarbete. Helena är initiativtagare till Knowits genus- och mångfaldsprogram och har drivit arbetet som har tagit Knowit som legat på Allbrights röda lista till att vinna pris som Sveriges mest jämställda börsbolag. Hon föreläser också inom jämställdhet och mångfald på Stockholms universitet.

Hör Helena om;
• Varför det är avgörande för organisationer att arbeta med mångfald och inkludering
• Varför de flesta organisationer misslyckas med sina initiativ
• Varför ledarskapet är avgörande för att skapa en inkluderande kultur

Vad är kompetens 2022?
Rudolf Antoni 

Digitaliseringens intåg på den svenska arbetsmarknaden är sedan länge här. Utvecklingen går snabbt och både företag och politiker måste vara proaktiva för att hänga med. Det gäller även arbetstagare som får ett allt större personligt ansvar. Ju bättre vi kan förstå världen desto smartare kan vi agera och har vi samma världsbild är det lättare att enas om vad som behöver göras.

Vi spanar framtidens arbetsmarknad – vilka kompetenser kommer eftersökas och vilka jobb kommer ställas om? Vilka kulturella värden och förmågor uppvärderas? Hänger gymnasieutbildningar och högskolorna med i förändringen? Kommer det finnas ”enkla jobb” i framtiden? Och behöver begreppet kompetens omdefinieras? 
Ett panelsamtal med:

Åsa Vikner,
RISE och Gabriel Ghavami,
GoMo Grup.
Modereras av Rudolf Antoni, Svenskt Näringsliv

”Man hör på namnet vad Opportunity Day är: här skapas möjligheter! Till bättre affärer, tryggare liv, utveckling och samverkan över gränser vi inte behöver”. För mig är det en ära att vara moderator på Opportunity Day.” Åsa har en bakgrund som kommunikationschef, miljöchef, förändringsledare och organisationskonsult. Idag är hon föreläsare, moderator och facilitator. Hon föreläser om att leda i förändring och konsten att skapa dialog. Åsa är en passionerad vandrare och delar sin tid mellan Sverige och Alperna där hon leder vandringsgrupper. Den 14 november kommer Åsa att vara moderator i O-zone.

Vad är kompetens 2022?
Gabriel Ghavami

Gabriel Ghavami är vd och grundare av den digitala marknadsföringsbyrån GO MO Group som idag har kontor i Sverige, England och Indien. Sedan starten 2013 har bolaget utsetts till Gasellföretag och expanderat internationellt, bland kunderna finns Volvo, Munters och Atlas Copco. Bolaget har ca 85 anställda och är sedan 2022 en del av riskkapital-backade byrånätverket Collaboration Art, där Gabriel Ghavami även sitter i styrelsen. Han dagsaktuell som nominerad till H.M. Konung Carl XVI Gustafs pris Årets Nybyggare 2022.

Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs Universitet, är en av landets ledande medieforskare. Hans forskning handlar bland annat om mediernas bevakning av politik och samhälle, de förändrade medielandskapen och dess betydelse, politisk opinionsbildning och kunskapsresistens. ”Ett samhälle där människor känner sig inkluderade är ett samhälle som tar tillvara på människors resurser, och som därmed växer och utvecklas. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden.”

Från man till människa!
Saraclaes Schmidt


Lyssna till en underhållande och interaktiv inspirationsföreläsning om de normer och värderingar som styr våra liv och hindrar oss från att tänka logiskt. De flesta vet att mångfald och oliktänkande är positivt, utvecklande och rent av livsnödvändigt för ett levande samhälle. Trots det tillåter vi rädsla, nedärvda normer och gamla tankesätt styra våra liv. Vem programmerar din hjärna och vem bestämmer vad du ska tycka och tänka? Föreläsningen är en blandning av humor och allvar, fakta och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att uppdatera och bredda vårt sätt att tänka. Och att våga reflektera över sig själv och andra – utan att döma.

Människor, organisationer och företag i rörelse frigör stora krafter. Kan vi dessutom koordinera rörelsen framåt får vi ett läge där människor, stad och företag växer i samspel med varandra. Arbetsmarknad- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar idag med att säkra kompetens på olika nivåer vid nyetableringar, för redan anställd personal samtidigt som vi skapar plats för de personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Det skapar en situation där alla vinner och där alla kan bidra.


Andreas är förvaltningsdirektör på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Göteborgs stad.

I Framtidens arbetet med att utveckla stadens särskilt utsatta områden är möjligheterna till egen försörjning avgörande. I dessa områden finns människor med stora resurser och förmågor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Inom Framtidenkoncernen är vi beredda att anstränga oss väldigt mycket för att fler ska få arbete. Och som stor arbetsgivare ska vi vara inkluderande och se mångfald som en förutsättning för framgångsrik verksamhet.

Att överlista våra fördomsfulla hjärnor.
Mina Dennert


Alla har vi blinda fläckar, fördomar och omedvetna preferenser och kan råka agera rasistiskt trots att vi inte vill det. Trots att vi är antirasister. Genom personliga och upplevda exempel, visar Mina hur de stora sammanhangen hänger ihop med det mellanmänskliga. Hur strukturerna påverkar individen. Vad kan vi göra för att få syn på våra omedvetna beteenden, hur kan vi undvika att agera ofrivilligt exkluderande och vad kan vi göra när det redan har hänt? Tillsammans överlistar vi våra fördomsfulla hjärnor!

Mina Dennert är journalist, författare och grundare av I Am Here International med svenska #jagärhär som inspirerat hundratusentals människor att med enkla och effektfulla metoder agera för demokratiska och inkluderande samhällen. För sitt arbete har hon tilldelats flertalet priset och utmärkelser, bland annat Anna Lindh-priset.

 

Vad är kompetens 2022?
Åsa Vikner

Åsa Vikner är strategisk projektledare inom Livslångt Lärande på RISE Research Institutes of Sweden. Rise är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner som i internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. På RISE leder Åsa bland annat Vigeo som är en testbädd för livslångt lärande.

En modell för kompetensomställning
Helena Erlingsjö


Av lidl sveriges alla medarbetare har ca 50 % utländsk härkomst. Lidl är dessutom en del av en global verksamhet som finns i 32 länder. Att jobba med mångfald och inkludering är därför en självklarhet och är inget projekt, utan en del av den dagliga verksamheten. Nu står vi dessutom inför en utmanande tid där kompetens är en bristvara. Då blir det än viktigare för oss som bolag att ta tillvara på all kompetens på marknaden. Att satsa på inkludering genom vårt samarbete med Göteborg Stad/Opportunity Day där vi tillsammans ska rusta och matcha de som idag står utanför arbetsmarknaden gynnar inte bara oss som bolag, utan även samhället i stort och enskilda individer. Det är helt i linje med vårt fokus på hållbarhet generellt och inkludering specifikt, framtiden har många möjligheter!

Helena Erlingsjö är CHRO på Lidl Sverige. 

En modell för kompetensomställning
Sofia Westergaard 


Renova är ett kommunalägt bolag som bidrar till kretsloppet genom att återvinna avfall till energi och nya råvaror. Allt vi gör på Renova bidrar till ett mer hållbart samhälle. Därför kombinerar vi långsiktig kompetensförsörjning och social hållbarhet. Vi samarbetar med Göteborgs stad för att ta hand om våra gemensamma utmaningar.

Sofia Westergaard, HR-specialist/kompetensförsörjning, Renova

Vad är kompetens 2022?
Oskar Avedal 


Oskar Avedal jobbar med kompetensförsörjningsfrågor på Västsvenska Handelskammaren och är projektledare för Yrkestrainee, handelskammarens initiativ för lärlingsanställningar inom vuxenutbildning.

En modell för kompetensomställning
Anders Johansson

Kompetensförsörjning är många företags främsta utmaning, både på kort och lång sikt. Samtidigt står hundratusentals personer utan arbete. Men utan rätt kompetens får de aldrig möjligheten att ta sig in på arbetsmarknaden. Lösningen är (lärlings)utbildning utformad efter näringslivets behov. Det innebär en väg in på arbetsmarknaden för de som står utanför, men är också en modell för kompetensomställning. För att möta dagens och framtidens kompetensbehov behövs både ny arbetskraft och att de som redan har ett jobb får möjligheten att utveckla sin kompetens. 


Välkomna att lyssna till ett panelsamtal om kompetensomställning och att minska steget in på arbetsmarknaden.
Medverkande Helena Erlingsjö, Lidl Sverige, Oskar Avedal, Västsvenska Handelskammaren, Sofia Westergaard, Renova och Anders Johansson, utbildningsstrateg, Arbetsmarknad- och Vuxenutbildningen.

Program O-zone

14 NOV 2022, KL. 13:00-17:00

Programmet uppdateras kontinuerligt under hösten.  

Se tidigare års talare. Ladda ner programmen som PDF: 

SEMINARIER OCH NÄTVERKSLUNCH

KL. 11.30 – 13.00. 895 kr inkl. moms, begränsat antal platser.

För er som önskar starta dagen med nätverkande ges möjlighet att delta i nätverkslunchen  Dela erfarenheter, möt nya kontakter, lyft frågor och tankar kring inkludering genom jobb. Biljetten gäller för inträde i O-zone med tillhörande lunch.

Mässa

I anslutning till seminarierna når du mässan. Här samlar vi olika pusselbitar som finns för att minska gapet mellan kompetensbrist och utanförskap, som kan hjälpa ert företag att göra bra val vid rekrytering. Möt utställare som erbjuder mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, praktikförmedling, information om yrkesväxling med mera. 

Boka Biljetten Här