Opportunity Day

BESÖK OPPORTUNITY DAY

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb.  Vår idé är enkel. Det handlar om att 1; Visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Och att 2; Skapa nya plattformar för möten. Dels för att mötas över osynliga gränser i staden. Dessutom för att skapa nya kontakter och nätverk. Anmäl er här för att besöka mässan och invigningen den 13 november 2023.

invigning av opportunity day

Kl. 09.00 – 10.00. Registreringen öppnar 08.30.
Begränsat antal platser. 

* Välkommen till Opportunity Day 2023 
Åsa Lindell, dagens moderator och Helena Lindahl, initiativtagare till Opportunity Day.

* Standupcomedy med Kadir Meral
Hör Kadir Meral om aktuella samhällsfrågor, om kulturmöten och om vardagslivet i Sverige.

* Team diversity och inkluderande ledarskap – ett absolut måste!
Motivationsföreläsning med Mårten Starck, Essity, om kraften i ett medvetet inkluderande ledarskap och värdet som en kultur präglat av team diversity skapar. 

Standupcomedy med Kadir Meral om aktuella samhällsfrågor, om kulturmöten och om vardagslivet i Sverige. Kadir lyfter stora frågor och iakttagelser på ett humoristiskt och tänkvärt sätt. Genom att improvisera och interagera med publiken skapar han en ”här och nu känsla”. Kadir är författare och föreläsare i integration- och mångfaldsfrågor. Kadirs budskap får en tyngd på grund av hans egna upplevda erfarenheter från sin unika integrationsresa samt hans iakttagelser från dagens mångkulturella samhälle som han snyggt flätar samman med humor och allvar.

Team diversity och inkluderande ledarskap – ett absolut måste!

För att vara relevant som arbetsgivare, nu och i framtiden, är Inkluderande ledarskap och Team diversity ett absolut måste!

Låt oss prata om kraften i ett medvetet inkluderande ledarskap och värdet som en kultur präglat av team diversity skapar.

Mårten driver i rollen som Global Leadership director Essitys ledarskapsportfolio, med DE&I och inkluderande ledarskap som ett uttalat fokusområde.

Mårten har sedan tidigare lång erfarenhet av globala uppdrag inom ledarskap och lärande både inom det privata näringslivet likaväl som från offentlig sektor. När det kommer till bra ledarskap ser han fler likheter än skillnader när han jämför olika företag, kulturer och branscher. Leadership is leadership!

Åsa har en bakgrund som kommunikationschef, miljöchef, förändringsledare och organisationskonsult. Idag är hon föreläsare, moderator och facilitator. Hon föreläser om att leda i förändring och konsten att skapa dialog. Den 13 november kommer Åsa att vara moderator i O-zone och leda oss i rundabordssamtalen. 

Mässa

Clarion Hotel post, kl 08.30-16.30

I anslutning till seminarierna och jobbmatchningen når du mässan. Möt aktörer med målet att öka matchningen på arbetsmarknaden. Utställarna erbjuder mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, praktikförmedling, CV-skrivning, information om yrkesväxling med mera.

VI STÄLLER UT PÅ MÄSSAN

A-Karriär är en privat arbetsförmedling med över 40 års erfarenhet av att hjälpa arbetssökande inom olika branscher att hitta sitt drömjobb. Vi hjälper dig som är arbetssökande att hitta ett jobb eller en utbildning som passar dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov som leder till en långsiktig lösning för dig på kortast möjliga tid. Vi har goda kontakter på arbetsmarknaden och inom vår egen företagsgrupp har vi bemanning och rekrytering inom logistik, bygg, administration, chefspositioner och specialisttjänster. 

En privat arbetsförmedling som skapar jobbmöjligheter!
EnRival sätter människor i arbete och verksamheter i rullning. Det har vi gjort sedan starten 2005. Vi hjälper dig som står utanför arbetsmarknaden att ta dig dit. Samtidigt ser vi till att du som är företagskund får den kompetens du behöver för att få dina behov uppfyllda. 

Jobbsprånget är Sveriges största praktikprogram för nyanlända akademiker. Sedan 2016 har vi matchat kompetensen hos nyanlända akademiker med kompetensbehoven hos arbetsgivare runt om i hela landet. Programmet är fyra månader långt och riktar sig till akademiker med en examen inom IT, ingenjörsvetenskap, arkitektur, ekonomi, HR eller naturvetenskap. Jobbsprånget finansieras av regeringen via Tillväxverket and Marianne & Marcus Wallenberg stiftelsen.

Help Ukraine in Gothenburg – är en hjälporganisation med ett hjärta av guld och en passion för att göra skillnad. Våra rötter går tillbaka till den 24 februari 2022, när vi grundades som ett svar på rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Idag drivs HUG av medmänsklighet och gemenskap och med stöd från Göteborgs invånare. Vi driver tre center här i Göteborg som hjälper tusentals flyktingar att hitta en plats i det svenska samhället. Vi arbetar aktivt med inkluderande arbetsmarknad, jobbmatchning, integration och psykosocialt stöd samt gemenskap.

Uppdraget för #CareConnectWithUkraine är att ge stöd och hjälp till ukrainare som har flytt från kriget och är i åldern 16 till 64 år. Vi strävar efter att bygga broar mellan företag och ukrainare, erbjuda vägledning om arbetsmarknadsmöjligheter, utbildning och en mängd olika aktiviteter. Vi är en integrerad del av ’Empower UA’-projektet, finansierat av Svenska ESF-rådet och leds av Help Ukraine Göteborg.

Bräckegymnasiet validerar tillsammans med BYN region Väst yrkesmän inom byggsektorn i Göteborgsområdet. Genom validering kan man nå ända fram till ett yrkesbevis och en tryggad framtid. Vi har även ett stort nätverk av företag i regionen som är i behov av duktiga yrkesmän.

Samjobb arbetar med arbetsförmedlingens tjänst Rusta och Matcha, med uppdraget att vägleda personer som är arbetslösa att komma ut i arbete eller studier. Vi förser också verksamheter och företag med den kompetens de har behov av.

Medborgarskolan är ett av Sveriges tio studieförbund. Vi är en ideell förening utan eget vinstintresse. Det gör att vi alltid har våra deltagares bästa för ögonen. Vi erbjuder mötesplatser där människor kan träffas, skapa, dela och lära. Vår verksamhet är partipolitiskt och religiöst obunden. Med folkbildning, uppdragsutbildningar och skolverksamhet engagerar vi många människor i hela landet – från norr till söder. Medborgarskolan vilar på en stark, humanistisk grund som består av fyra kärnvärden: Individen i centrum, Utveckling i samverkan, Ömsesidig respekt och Kunskapens egenvärde.

Vi grundades 2018 med en vision att hjälpa människor att komma i arbete och skapa en meningsfull tillvaro. Vägen dit ser olika ut men med vår erfarenhet, lokala förankring och samarbeten med kända partners, ser vi till att erbjuda vägledning och effektiva åtgärder genom hela processen för att våra kandidater ska nå sin fulla potential. Ibland innebär det språkutbildning, komvux, vidare studier eller matchning mot mer specifika yrken. Men oavsett åtgärd ser vi till att finna den mest effektiva vägen till en sysselsättning. För vi vet att både kompetenshöjdande studier och ett varaktigt jobb bidrar till att minska utanförskapet samt skapa värde för individen och verksamheten.

Support Group startade som ett initiativ i Sveriges största asylläger 2014 och två år senare blev det en officiellt registrerad som en europeisk organisation. Support Group Networks målgrupp är asylsökande, flyktingar, invandrare och migranter, nyanlända. SGN samarbetar med lokala samhällen, kommuner, föreningar, frivilligorganisationer, grupper och enskilda volontärer. SGN är en partner i projektet Helhetslyftet som erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

Öppet Hus är en ideell förening för mångfald som är politiskt och religiöst obunden. I mer än 14 år har vi sammanfört unga vuxna med utländsk bakgrund, majoriteten har varit i Sverige relativt kort tid, med en personlig mentor i arbetslivet. Det är genom kontakter och nätverk som man ofta får ett arbete inom sin bransch. Vi fokuserar på att matcha personer utifrån yrkesinriktning, utbildning och framtida karriär för att få det ultimata resultatet där våra adepter får en engagerad samtalspartner, som kan bli en värdefull referens och dörröppnare till arbetsmarknaden. Vi har nära kontakt med näringslivet och kan tillföra mycket internationell kompetens till företagen. Vi är verksamma i Göteborgsområdet. Öppet Hus erbjuder gratis yrkesinriktade mentorprogram och mötesplatser för breddat nätverk, arbetsmöjligheter, inspiration och personlig utveckling. Mentorprogrammen pågår ett år och startar löpande under året.

Skyddsvärnet Göteborg bedriver bland annat halvvägshus för kriminalvårdens klienter, lägenhetsavdelning med stöd och habilitering, skyddat boende för utsatta kvinnor, boende för ukrainska flyktingar, två ungdomscenter och en skyddsbuss som arbetar trygghetsskapande på stan under helgnätter. Vi har också en socialmedicinsk mottagning med psykolog, sjuksköterska och psykiater samt en verksamhet på Ringön där vi erbjuder arbetsträning och social gemenskap med inriktning på båtar och återbruk vilket vi kommer att prata om på Opportunity Day.
Vi brinner för förbättrad matchning mellan arbetsgivare och arbetssökande, och med hjälp av våra tjänster minskar vi arbetslösheten i Sverige och säkerställer rätt person på rätt plats: Via våra kanaler i sociala medier såsom Facebook, Instagram och TikTok ger vi tips, inspiration och interagerar med våra följare. Genom våra rekryteringstjänster söker vi specifika kompetenser till företag som är i behov av personal. Som leverantör av matchningstjänster rustar och matchar vi arbetssökande i sin resa mot jobb eller utbildning. Teamet bakom HelloLilly har lång erfarenhet av rekrytering, headhunting, arbetsmarknadsinsatser och digitalisering.

Att jobba på Lidl är inte som något annat. Men vi har heller aldrig velat vara som någon annan. Vi är ett svenskt företag i en stor internationell familj och en del av Europas största dagligvaruhandel. Med mer än 5 500 medarbetare över hela Sverige försvinner du ändå inte i mängden. Istället hjälper du oss att göra vår fantastiska resa möjlig. Övertygade om att bra och hållbar mat, av högsta kvalitet, inte ska kosta skjortan – Vi växer mer än dubbelt så snabbt som resten av branschen. Bli en del av TeamLidl!

Där du som söker jobb och ni som söker personal möts! På Jobbpunkten brinner vi för lyckade matchningar mellan arbetssökande och arbetsgivare. Vi har sedan 2016 arbetat med att hjälpa människor ut i hållbara anställningar och studier som leder till anställning. Med gedigen erfarenhet från både den privata och offentliga sektorn kan vår kompetenta personal erbjuda personligt stöd och aktiviteter som tar dig närmare din framtida sysselsättning. Vi har dessutom ett stort kontaktnät bland lokala och nationella arbetsgivare inom flera olika branscher vilket gör det lättare för oss att matcha dig med rätt arbetsgivare.

Re:Shift är ett omställnings- och utbildningsföretag som genom kunskap, företagskontakter och lokalt engagemang hjälper sina deltagare och uppdragsgivare att uppnå sina mål. Vi jobbar med nyanlända i Sverige, folk som stått utanför arbetsmarknaden en längre tid men även de som vill byta bana mitt i livet. Behoven är olika, och våra lösningar likaså. Genom Re:Shifts professionella och erfarna handledarskap hjälper vi bland annat till med att hitta och söka jobb, utbildning eller praktikplatser, individuella utvecklingsmöten och seminarier.

Opportuntiy Day startade 2016 och jobbar för att skapa en mer inkluderande arbetsmarknad. Vi vill med vårt arbete motivera och underlätta för företag att rekrytera med inkluderande. Vårt arbete drivs genom opinionsbildning – att sprida goda exempel, forskning och “know how” samt genom att skapa mötesplatser och bygga nya nätverk. Nätverket “Opportunity Community” är en språngbräda för organisationer som vill öka sin konkurrenskraft med hjälp av större inkludering och fler perspektiv kring bordet. Under året arrangerar vi kunskapsseminarium, workshops och mingelträffar med målet att ni som medverkar ska ges tillgång till både kunskap och nya kontakter.

Boka mässan och invigningen här

OBS! Notera att biljett till invigningen endast gäller för entré till mässa och invigning. 

Om du önskar besöka jobbmatchningen eller O-zone bokas detta separat.