Opportunity Day

Opportunity Day är
Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb

Medverka på våra event

Opportunity Day arbetar sedan 2016 för en mer inkluderande arbetsmarknad. Vår metod bygger på två delar; 1.) Opinionsbildning – Ge företag incitament att rekrytera i nya nätverk genom att sprida det goda exemplet – Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan, på de vinster som finns att göra. 2) Skapa mötesplatser – dels för att bygga erfarenheter istället för fördomar, dessutom för att bygga nya nätverk. Som medverkande är du med och bygger ett konkurrenskraftigt samhälle där människor och företag tillsammans kan växa. På Opportunity Day möts näringsliv, utrikesfödda jobbsökande, akademi, myndigheter och offentlig sektor. 

Jobbmatchning: 7/10 jobb går via kontakter och många företag med behov att rekrytera beskriver att de har svårt att nå målgruppen utrikesfödda jobbsökande via sina traditionella rekryteringskanaler. Här sammanför vi de som söker personal med de som vill ha jobb. O-zone: På seminariescenen ”O-Zone” utgår vi från näringslivets behov och fokuserar på affärsnyttan med mångfald. Här hamnar företagets drivkrafter fokus. Mässa: Här träffas arbetsmarknadsaktörer för att informera, inspirera och nätverka. Möjlighet att hålla workshops/seminarier i egen regi för jobbsökande finns. 

KOMMANDE EVENT

Nästa datum är ej spikat

Har du en idé, vill du få en skräddarsydd lösning eller kanske något helt annat?
Fyll i din e-post eller telefonnummer så återkommer vi till dig.

Våra tidigare arrangemang