Opportunity Day

Opportunity Day Göteborg

Opportunity Day är
Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb

Opportunity Day arbetar sedan 2016 för en mer inkluderande arbetsmarknad. Vår metod bygger på två delar; 1.) Opinionsbildning – Ge företag incitament att rekrytera i nya nätverk genom att sprida det goda exemplet – Vi fokuserar på resurserna, på affärsnyttan, på de vinster som finns att göra. 2) Skapa mötesplatser – dels för att bygga erfarenheter istället för fördomar, dessutom för att bygga nya nätverk. Som medverkande är du med och bygger ett konkurrenskraftigt samhälle där människor och företag tillsammans kan växa. På Opportunity Day möts näringsliv, utrikesfödda jobbsökande, akademi, myndigheter och offentlig sektor. 

Jobbmatchning: 7/10 jobb går via kontakter och många företag med behov att rekrytera beskriver att de har svårt att nå målgruppen utrikesfödda jobbsökande via sina traditionella rekryteringskanaler. Här sammanför vi de som söker personal med de som vill ha jobb. O-zone: På seminariescenen ”O-Zone” utgår vi från näringslivets behov och fokuserar på affärsnyttan med mångfald. Här hamnar företagets drivkrafter fokus. Mässa: Här träffas arbetsmarknadsaktörer för att informera, inspirera och nätverka. Möjlighet att hålla workshops/seminarier i egen regi för jobbsökande finns. 

FÖRELÄSNINGAR och RUNDABORDSSAMTAL I O-ZONE

Hur kommer Sveriges demografi utvecklas de kommande 10 åren? Hur kan en docka påverka fördomar och diskriminering? Hur ser efterfrågan på kompetens ut i olika branscher? Och vilken roll har egentligen media över våra val och beslut i en rekrytering? 

 

Svaren får du på Opportunity Day. Vi varvar seminarier med rundabordssamtal. Dagen samlar göteborgare; ledare och beslutsfattare från näringslivet, politiker och jobbsökande – från samhällets olika sektorer för att gemensamt ta sig an frågan hur Göteborg kan bli en mer inkluderande stad där alla resurser tas tillvara.

Suzan Hourieh Lindberg

CEO, Perspetivo
Representativ data och insikter som speglar hela Sverige

Från man till människa

Per Wallentin

Koncernchef, Knowit
Bättre lösningar för kunder, ett bättre samhälle i stort

Rudolf Antoni

Regionchef, Svenskt Näringsliv
Vi har inte råd att vaska kompetens 

Från man till människa

BLI UTSTÄLLARE
PÅ OPPORTUNITY DAY

Medverka på Opportunity Day för att träffa utrikesfödda jobbsökande och/eller näringslivsbesökare som är intresserade av inkludering och mångfald. Som utställare ges du möjlighet att träffa kandidater och nya talanger med varierande bakgrund som söker jobb, prata med näringslivsbesökare som vill jobba mer inkluderande, arrangera seminarier, workshops eller hålla förbokade intervjuer med jobbsökande. Väl mellan att medverka i jobbmatchningen eller på mässan. Läs mer och anmäl er idag!

Jobbmatchning

Clarion Hotel post

Jobbmatchningen sammanför företag i rekryteringstagen och utrikesfödda jobbsökande. 7/10 jobb går genom nätverk, och på Opportunity Day bygger vi nya kontaktvägar. Att medverka i jobbmatchningen är kostnadsfritt förutsatt att ni har en eller flera lediga tjänster ni önskar tillsätta. Utställande företag kommer både medverka i mingel och ges chans att hålla förbokade intervjuer.

VI medverkar på Jobbmatchning 2023:

Mässa

Clarion Hotel post

På mässan finns plats för arbetsmarknadsaktörer som vill nå företagsbesökare som är intresserade av inkludering och mångfald, samt utrikesfödda jobbsökande med information om olika branscher, mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, utbildningsmöjligheter med mera. För er som har tjänster och plattformar som ökar mångfalden och minskar risken för diskriminering är Opportunity Day rätt arena.

VI medverkar på Mässan 2023:

ARRANGERA
WORKSHOP / SEMINARIE

Bli seminariearrangör. Under dagen ges möjlighet att arrangera en programpunkt för eventets deltagare.

Har du en idé, vill du få en skräddarsydd lösning eller kanske något helt annat?
Fyll i din e-post eller telefonnummer så återkommer vi till dig.