John Scott’s

Smart HR tar socialt ansvar

Shake Hands – integrationsprojekt initierade av Kopparbergs Bryggeri. John Scott´s Palace har tagit initiativ till Shake Hands praktikutbildning för nyanlända kockar. I Sverige råder stor brist på kockar samtidigt som våra nyanlända har med sig mycket kunskap och erfarenhet. Shake Hands mål är att ta vara på och anpassa dessa till den svenska köksmiljön och därmed erbjuda en väg in på den svenska arbetsmarknaden. Av de som har genomfört praktiken har 80% idag arbete och 20% studerar. Urvalsprocessen har skett i samarbete med Arbetsförmedlingen.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.