Mitt Liv

På Mitt Liv är vi övertygade om att integration handlar om att mötas halvvägs. Därför arbetar vi med två stora grupper i lika stor utsträckning. Vår kärnverksamhet Mitt Livs Chans är ett adept och mentorprogram för personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande kompetens och professionella kontakter och nätverk. Programmet är kostnadsfritt som adept och finansieras av våra partnersamarbeten (näringsliv och organisationer), som insett värdet och nyttan med ökad mångfald på arbetsplatsen.

Hemsida:
www.mittliv.com

 

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.