Film från Skanska

I bostadsområdet Kvibergs Entré har Skanska infört ett nytt arbetssätt för att ta människor från utanförskap och overksamhet till sysselsättning och tillhörighet. I samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen, Angeredsutmaningen och Movant hjälper man ett antal individer att ta första klivet in på arbetsmarknaden via praktik, lärlingsplatser och mentorskap. För att nå ut till ännu fler bjuder Skanska in större grupper till studiebesök och inspirationsföreläsningar under byggtiden. Satsningen är en del av Skanskas växande sociala hållbarhetsarbete, men den är också ett sätt att kontra en av byggbranschens största utmaningar: bristen på arbetskraft.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.