Opportunity Day

Opportunity Day Göteborg 2021 
Clarion Hotel Post 8 nov

play-button-2.png
Se trailern från 2021 här

Efter uppehåll år 2020 på grund av pandemin kunde vi äntligen fira ett efterlängtat 5-års jubileum. Deltagarbegränsningar på grund av covid-19 gjorde att 500 utrikesfödda jobbsökande mötte 20 rekryterande företag. På scen medverkade Petter Stordalen (Ägare och grundare, Nordic Choice Hotel), Azita Shariati (VD, Anicura), Zinat Pirzadeh (komiker och författare) med flera. Bland de drygt 300 åhörarna var främst näringslivet från Västra Götaland representerat.

2021 PARTNERS, SPONSORER och MEDVERKANDE:

Mediapartner

Kunskapspartner

Nätverkspartner

Talare Från Opportunity Day Göteborg 2021

Petter Stordalen är ägare och grundare till Nordic Choice Hotels. Genom åren han poängterat att nyckeln till att bygga framgångsrika verksamheter är en mångfald av människor och ideer. Nya rekryteringsmetoder har utvecklats för att hitta människor bortom CV:n och formella ansökningsbrev. Resultatet? En personalstyrka från över 170 länder och tack vare det utsedda till Sveriges bästa hotellkedja 10 år i rad.
Azita Shariati är vd och koncernchef för AniCura som idag finns på 400 platser i Europa, med över 9500 medarbetare. Azita Shariati är en dokumenterat framgångsrik ledare som erhållit flera utmärkelser för sitt arbete inom mångfald och integration. Hon har en stark drivkraft för att utveckla värderingstyrda organisationer. Hon föddes i Iran 1968, flyttade till Sverige 1988 och har en examen inom hälsoekonomi från Göteborgs universitet.
Se upp – här kommer Mångfald. Zinat Pirzadeh är en person med stort hjärta och många talanger. Hon är en av Sveriges mest populära komiker, författare och människorättskämpe. Ofta är det skillnaderna, men också likheterna mellan Sverige och Iran som hamnar under luppen när Zinat ställer sig på en scen. Se upp, här kommer mångfald! – en föreläsning som handlar om att våga prata om invandring och som syftar till att återta frågan från främlingsfientliga partier. Majoriteten av svenskarna vågar idag inte diskutera problemen som följer av kombinationen ökad invandring och en integrationspolitik där det tar lång tid för nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Det skulle även behövas ännu fler naturliga mötesplatser för att få det sociala att fungera. Detta utnyttjas av rösterna som är kritiska till invandring generellt. Foto: Orlando G. Boström
Axel Josefson är Kommunstyrelsens ordförande i Göteborg. Med en gedigen bakgrund i Göteborgs industriella nav SKF har Axel en lång erfarenhet som managementkonsult inom IT strategi och affärsutveckling. Under sin politiska karriär har Axel erhållit en bred kännedom om frågor inom näringsliv, trygghet, stadsbyggnad samt trafik. Göteborg är en stad som alltid varit öppen för världen. Genom hela vår historia har vi välkomnat människor och influenser utifrån, och staden har genom tiderna utvecklats med idéer och kunskap från hela världen. Internationella kontakter, nya influenser och nya människor är och har alltid varit en styrka för Göteborg. Stadens framtid och tillväxt är helt beroende av att ligga i framkant och samarbeta med aktörer över hela världen som tänker på nya sätt och skapar möjligheter för Göteborg att utvecklas. Genom att vara öppna för världen och samarbeta med andra städer och länder delar vi med oss av vår kunskap och erfarenheter. De internationella influenserna märks också tydligt på stadens och regionens näringsliv. Flera stora företag i Göteborg ägs av internationella aktörer och vi har flera lokala företag som är världsledande inom sina branscher. Staden har en inflyttning från hela världen och mångfalden hos invånarna är större än någonsin. Göteborgarna är stadens viktigaste resurs. Med olika erfarenheter, perspektiv och engagemang berikar de Göteborg.
Hanna Fager började sin karriär inom Volvo Cars i Göteborg år 2002. Hanna har haft flera olika befattningar inom företaget och är nu global HR-chef med över 40 000 anställda över hela världen. Hon tror att mångfald är en av nycklarna till Volvo Cars nuvarande och framtida framgång och i hennes ledarskap strävar hon efter att skapa en inkluderande och samverkande kultur. Hon har i en tidigare intervju sagt att hon inte längre tror på fasta roller, utan att utveckling i branschen kräver en ny syn på medarbetare där man istället ser deras styrkor och förmåga att förändras.
Charbel Gabro, älskar att beröra – och utmana vår tankevärld. Med en sällsynt närvaro griper Charbel tag i frågor om mångfald, integration och inkludering – för att avdramatisera kulturmöten. Charbel Gabro är en av Sveriges mest anlitade föreläsare. Han har i flera år arbetat på uppdrag av kommuner, myndigheter, företag, skolor och institutioner. På Opportunity Day kommer Charbel vara moderator och med fast hand guida oss igenom seminarieprogrammet.
Varför är det självklara så svårt? Man avbryter aldrig, kommer alltid i tid, står till höger i rulltrappan, talar i normal samtalston, söker alltid konsensus och du:ar chefen. Har du någonsin tänkt på varför det självklara kan vara så svårt att förstå? Oftast är vi inte medvetna om den egna kulturen förrän vi möter en annan kultur. Vi är vana vid att saker och ting tolkas på ett bestämt sätt som leder till självklara och förutsägbara handlingar. Att ta upp frågor om kulturmöten, kulturskillnader, tolerans och förståelse är viktigt för hela vårt samhälle, idag kanske mer än någonsin. Ökad kunskap om varandra ger större möjlighet att hantera nya situationer och undvika onödiga misstag och missförstånd. Jeanette Ohlsson Carlborg är religionshistoriker. I tjugo år har hon föreläst och utbildat skolpersonal, myndigheter och inom det privata näringslivet. Interkulturell kommunikation, mångfald och bemötande tillhör hennes huvudämnen.
Mia Bernhardsen ansvarar för Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät och bevakar frågor som rör kompetensutveckling, validering och mångfald för breddad rekrytering.

Vilken kompetens efterfrågas av näringslivet? 

Hur kan företag arbeta för att bli mer inkluderande och se kompetens bortom ”konstiga” namn och konventionella betygsbevis. Vilka samhällsinsatser krävs för att öppna upp arbetsmarknaden så att fler kommer i arbete och färre fastnar i utanförskap. Och är mångfald en styrka eller till och med en förutsättning för företag som vill lyckas i framtidens arbetsmarknad? Välkomna till ett samtal med Svenskt Näringsliv med gäster. Moderator är Rudolf Antoni, Regionchef Svenskt Näringsliv 

Boston Consulting Group (BCG) är ett amerikanskt multinationellt konsultföretag med 75 kontor i 42 länder. Företaget rankas ofta som ett av världens tre mest prestigefyllda företag inom management consulting. I våras släppte BCG en ny rapport om jämställdhet och mångfald i Norden som visar att Sverige halkar efter internationellt sett och föreslår konkreta steg som svenska bolag kan ta för att röra sig framåt. Thomas Jensen är VD för BCG i Sverige och ansvarig för HR och rekrytering på Nordisk nivå. På Opportunity Day får vi lyssna när Thomas lyfter de viktigaste lärdomarna ur rapporten och ger konkreta tips till näringslivet. Thomas har själv ett stort engagemang i frågorna och har initierat ett genomgripande förändringsarbete på BCG i Norden.

Föreläsningen sker digitalt.