Opportunity Day

BLI UTSTÄLLARE
PÅ OPPORTUNITY DAY

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb.  Vår idé är enkel. Det handlar om att 1. visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Och att 2. därefter skapa nya plattformar för möten. Vill ni vara med?

Medverka på Opportunity Day för att träffa utrikesfödda jobbsökande och/eller näringslivsbesökare som är intresserade av inkludering och mångfald. Som utställare ges du möjlighet att träffa kandidater och nya talanger med varierande bakgrund som söker jobb, prata med näringslivsbesökare som vill jobba mer inkluderande, arrangera seminarier, workshops eller hålla förbokade intervjuer med jobbsökande. Väl mellan att medverka i jobbmatchningen eller på mässan. Läs mer och anmäl er idag!

Jobbmatchning

Clarion Hotel post

Jobbmatchningen sammanför företag i rekryteringstagen och utrikesfödda jobbsökande. 7/10 jobb går genom nätverk, och på Opportunity Day bygger vi nya kontaktvägar. Att medverka i jobbmatchningen är kostnadsfritt förutsatt att ni har en eller flera lediga tjänster ni önskar tillsätta. Utställande företag kommer både medverka i mingel och ges chans att hålla förbokade intervjuer.

VI medverkade PÅ JOBBMATCHNINGEN 2022:

Mässa

På mässan finns plats för arbetsmarknadsaktörer som vill nå företagsbesökare som är intresserade av inkludering och mångfald, samt utrikesfödda jobbsökande med information om olika branscher, mentorskapsprogram, rusta och matcha-tjänster, utbildningsmöjligheter med mera. För er som har tjänster och plattformar som ökar mångfalden och minskar risken för diskriminering är Opportunity Day rätt arena.

ARRANGERA
WORKSHOP / SEMINARIE

Bli seminarie- eller workshoparrangör. Under förmiddagen ges möjlighet att arrangera en programpunkt för eventets deltagare. Programpunkten bör i första hand rikta sig till besökande jobbsökande.  

Har du en idé, vill du få en skräddarsydd lösning eller kanske något helt annat?
Fyll i din e-post eller telefonnummer så återkommer vi till dig.