Opportunity Day

FÖRETAGEN ÄR NYCKELN

Att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Många företag har behov av att rekrytera, och beskriver att de har svårt att nå målgruppen utrikes födda jobbsökande via sina traditionella rekryteringskanaler. Detta är ett enormt resursslöseri, både för företag, individer och samhället.

Opportunity Days idé är enkel. Det handlar om att visa på fördelarna, affärsnyttan och samhällsnyttan med mångfald. Därefter finns vi för att sänka trösklarna att rekrytera i nya nätverk genom att ge företag och jobbsökande formerna för att mötas. Våra ledord är att: 1. gå från tanke till handling, och 2. prata om möjligheter i stället för problem.

”Idén är enkel. Det handlar om att inspirera och underlätta för företag att göra bra val. Att underlätta för rekryteringen av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Vi tappar oändligt mycket resurser på att en stor grupp står utanför arbetsmarknaden. Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna på kompetens som ”är annorlunda paketerad” än de CV:n man normalt sett tittar på. Det kan handla om andra språkkunskaper, andra utbildningar och lärosäten man ej känner igen, samt arbetsgivare och referenser från andra länder.”

Helena Lindahl, initiativtagare Opportunity Day

7/10

jobb går genom kontakter (källa: SCB 2010)

större vinst 

Forskning visar att bolag som jobbar med mångfald har 35% större chans att göra ekonomiska vinster. (källa: Why diversity matters, McKinsey & Co)

play-button-2.png
Se hela intro filmen

SÅHÄR SÄGER NÅGRA AV VÅRA PARTNERS OM SITT ENGAGEMANG:

Som samarbetspartner till Opportunity Day ges ni möjlighet att medverka på våra event, boka interna föreläsningar, engagera medarbetarna i volontärarbete, komma på partnerträffar, synas i exponering, ta del av rekryteringshjälp med mera. Välj mellan standardparterskap eller kontakta oss för ett skräddarsytt samarbete.

Mediapartner

Kunskapspartner

Nätverkspartner