Opportunity Day

IT & Cybersecurity for New Entrepreneurs

UNDO IT är en dynamisk MSP-organisation som stödjer sina kunder att förstå och stödja deras IT-landskap. Det här evenemanget är för personer som kanske...

IT & Cybersäkerhet för nyföretagare

UNDO IT är en dynamisk MSP-organisation som stödjer sina kunder att förstå och stödja deras IT-landskap. Det här evenemanget är för personer som kanske känner att de inte är så tekniskt kunniga som de skulle vilja vara när de startar sitt nya företag. Workshopen kommer att täcka grunderna för att sätta upp en IT-infrastruktur som kan skalas i takt med att verksamheten växer samtidigt som man följer bästa praxis och cybersäkerhet. Att etablera en solid IT-grund för ett företag säkerställer sömlös verksamhet, robust säkerhet och effektiva processer. En stark IT-infrastruktur möjliggör skalbarhet och tar emot tillväxt utan störningar. Det förbättrar produktivitet, kundnöjdhet och innovation, vilket gör det möjligt för ett företag att anpassa sig, konkurrera och frodas i dagens teknikdrivna värld. 

Ctrl-Z IT Support AB
Mellbyvägen 33
Partille, 433 30 

kl. 15:00-16:00

Vilka är målgruppen? 
Nya företag
Uppstartsfas
Frilansare
Sidouppdrag 

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta arrangören: Stan Ferguson-Smith