Opportunity Day

Hur jobbar vi tillsammans med social hänsyn för en mer inkluderande arbetsmarknad?

Är du leverantör till Göteborgs Stad och berörs av social hänsyn i upphandling? Vi vill välkomna dig till Clarion Hotel Post den 13 november mellan 15–16, där...

Hur jobbar vi tillsammans med social hänsyn för en mer inkluderande arbetsmarknad? 

Är du leverantör till Göteborgs Stad och berörs av social hänsyn i upphandling?
Vi vill välkomna dig till Clarion Hotel Post den 13 november mellan 15–16, där vi i samarbete med Opportunity Day bjuder in till föredrag och dialog på temat: Hur jobbar vi tillsammans med social hänsyn för en mer inkluderande arbetsmarknad?

Du kommer få ta del av en nulägesbeskrivning av arbetsmarknaden i Göteborg och hur vi tillsammans kan få fler göteborgare i arbete.


Ur programmet:

  • Henrik Karlsson och Andreas Lökholm berättar om förvaltningarnas samverkan och vision av arbetet med social hänsyn i upphandling.
  • Hur ser arbetsmarknaden i Göteborg ut idag?
  • Panelsamtal
  • Rundabordssamtal


Medverkande:
Andreas Lökholm – Förvaltningsdirektör, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Henrik Karlsson – Förvaltningsdirektör, Inköps- och upphandlingsförvaltningen
Anna Jansson – Specialist Social hållbarhet, Inköps- och upphandlingsförvaltningen
Sami Thuresson – Stödfunktion social hänsyn, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Sofia Nilsson Davies – Arbetsmarknadsstrateg, Arbetsmarknad och vuxenutbildning
Ola Nässlander – Koordinator Rehabilitering/Rekrytering, Galaxen Bygg


Programmet modereras av:
Pernilla Nilsson – Planeringsledare, Arbetsmarknad och vuxenutbildning

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Göteborgs Stad
Clarion Hotel Post, Drottningtorget 10
Göteborg, 411 03

kl. 15:00-16:00

Vilka är målgruppen?
För leverantörer till Göteborgs Stad som berörs av social hänsyn i upphandling.
Övriga intresserade är välkomna!

Hur anmäler jag mig? 
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=xVxF35EMJUiRaH-d59KKBVmQL0vQBR1PoHqgOu5AsE9UQ1dSUTlFM0NQVUpOMFdUVjY5MDkwTElNWC4u

Kontaktuppgifter

För mer information kontakta arrangören: Sanaz Granqvist

Tel: 031-368 14 71 Mob: 073-576 84 42