Göteborg Tillsammans

Arbetar med att effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen Göteborg och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Göteborg Tillsammans arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi vill möta den enskilda deltagarens behov. Vi är arbetsförmedlare, coacher, vägledare, pedagoger och socionomer som tillsammans erbjuder...

0

SweTeach Språkcoaching

SweTeach språkutvecklar företag som ser styrka i mångfald och vill erbjuda sina anställda de bästa möjligheterna att lära sig svenska. Med utgångspunkt i kundens behov utformas skräddarsydda undervisningskoncept som genomförs direkt på kundens arbetsplats. Vid sidan av av branschspecifika språkkunskaper är kulturmöten och arbetrelaterad integration...

0

Resursverket

Våra kandidater är arbetslösa, eller får inte de jobb de är utbildade för. Samtidigt har arbetsgivare svårt att få arbetskraft. Samhället, vi alla, skulle vinna på att de här två grupperna möttes. Vi startade Resursverket för att hjälpa till med detta, eftersom arbete är nyckeln...

0

Yrkesmentorer i Rotary Ideel Förening

Vi är yrkesmentorer till nyanlända flyktingar med akademisk eller högre utbildning. Bland Rotarys ca 23 000 medlemmar i Sverige finns finns flertalet yrkesgrupper med högre utbildning representerade . Vi stöttar nyanlända flyktingar, med akademisk eller högre utbildning, att snabbare få arbete i den yrkesbana som flyktingen...

0

Integrationsnätverk Göteborg

Integrationsnätverk Göteborg ska vara en mötesplats där • nyetablerade svenskar/invandrare • nyanlända invandrare • sedan länge etablerade svenskar möts för att i diskussioner och samtal, genom information och utbildning väcka vilja till förståelse för och aktivt delta i det svenska samhället och verka för ömsesidig förståelse mellan olika kulturer. Föreningen...

0