SweTeach Språkcoaching

SweTeach språkutvecklar företag som ser styrka i mångfald och vill erbjuda sina anställda de bästa möjligheterna att lära sig svenska. Med utgångspunkt i kundens behov utformas skräddarsydda undervisningskoncept som genomförs direkt på kundens arbetsplats. Vid sidan av av branschspecifika språkkunskaper är kulturmöten och arbetrelaterad integration undervisningens fokus. Med innovativa undervisningsmetoder bidrar SweTeach till ökad integration på Göteborgs arbetsplatser.

Sweteach assists companies that see strenght in diversity and want to offer their employees the best opportunities to learn Swedish. Based on the customer’s need SweTeach creates a customized educational concept that takes place directly at the customers work place. Next to work related language skills, culture and integration are the main focus areas of the lessons.

Adress:
Långängen 14
41722 Göteborg

Hemsida: https://sweteach.se/

Epost: rebecca@sweteach.se

Telefon: 0722163302

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.