Möten skapar möjligheter

 

Välkommen till Opportunity Day. Ett initiativ för att vända utmaningar till möjligheter genom att få människor, företag och myndigheter att mötas och skapa ett forum för att lyfta alla vinster med en fungerande integration.
Utmaningen: sätta fokus på det positiva

 

Göteborg är en segregerad stad. En bild som ofta förstärkts i nyhetsrapporteringen. Resultatet är att invandringen lätt upplevs som ensidigt negativt. Helt i onödan. För när vi tittar på hela bilden ser vi ett Sverige som är i behov av ny arbetskraft. Ett Sverige som växer genom integration. Vi ser mängder med initiativ och goda krafter som verkar för att alla resurser ska komma till nytta. Utöver mänskliga vinster finns det både samhälls- och företagsekonomiska vinster att ta hänsyn till. Det vill vi rikta strålkastarljuset mot.
Initiativet: en festival för möten

 

Göteborg är eventstaden med Kulturkalas, Filmfestival och Pridefestival. Här samlar vi allt vad Göteborg har gällande arbetsrelaterad integration och sätta ljuset på vilka möjligheter det medför – en möjligheternas mötesplats, där alla som gör, och alla som vill göra, kan mötas. Göteborg har alla förutsättningar att bli en mer integrerad stad där fler resurser tas till vara. Opportunity Day är öppet för alla som vill se och bidra till förändringen. Vi samlar människor från alla håll: förort, centrum, myndigheter, näringsliv, kommun, ideella organisationer och universitet. Alla som vill förändra, förbättra och inkludera, men inte själva hinner fundera ut hur man bäst går tillväga, sänker vi trösklarna, sammanför aktörer och hjälper till med verktygen.
Målet: En dag, en stad, alla möjligheter

 

Den 31 oktober är det dags för 2019 års upplaga av Opportunity Day som även detta år äger rum på Clarion Hotel Post mitt i Göteborg. En dag med speedmatchning, föreläsningar och mingel. På hotellet men också bland alla göteborgsföretag som vill bidra runt om i stan. Alla som vill göra något i Opportunity Days anda är välkomna att delta. Resten av året finns vår Opportunity Guide som leder arbetssökande, rekryterande företag och privatpersoner som vill engagera sig vidare till rätt aktör. Vår blogg ”inspiratörerna” uppdateras med nya berättelser och storys under hela året.

VI SOM FATTAT GREJEN:

 

Här presenteras alla partners med deras tankar om varför Opportunity Day behövs och varför de valt att engagera sig. Och du, det finns alltid plats för fler.

“Att ta in nya perspektiv är centralt för att vi ska växa som människor. På Iris upplever vi dagligen olika perspektiv i våra verksamheter. Vi är ödmjuka inför allt det vi möter i form av erfarenheter, mål och drömmar. Vår vision är att bidra till ett inkluderande samhälle med en fungerande integration genom att ge varje individ möjlighet att nå sin fulla potential. Iris är länken mellan individens kompetensutveckling och näringslivetsbehov av kompetensförsörjning. Vårt fokus ligger alltid på att rusta individen för dagens och morgondagens arbetsmarknad till nytta för samhälle, näringsliv och den enskilde individen. Vi tror att allt börjar med personliga möten, där våra perspektiv breddas. Därför medverkar vi i Opportunity day.”

 

Jenny Stegmar Silfver

VD, Irisgruppen

“Det är när vi gör saker tillsammans som det blir för bäst för de personer som står utanför arbetsmarknaden. Göteborgs stad tillsammans med Opportunity day skapar möten mellan människor som vill göra resan från jobbdrömmen till drömjobbet och företag som behöver anställa. Det är inte mer komplicerat än så.”

 

Andreas Lökholm

Förvaltningschef Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg

”För att säkra framtida kompetens behöver attraktionskraften till byggbranschen stimuleras. Samt att vi behöver få till en ökad integration och mångfald. Ett av våra prioriterade mål är att ta samhällsansvar. Vi vill vara med och bidra och vara en modern arbetsgivare med en mångfald som speglar samhället.”

 

Markus Brink

VD, Erlandsson Bygg

“Utanförskapet är en av de största utmaningar vi ställs inför och att få ett arbete är en enormt viktig inkörsport till samhället. Vi som står för internationalism, mångfald och tolerans, vi måste bli tuffare. Men också smartare. Genom att ge utrymme åt de goda exemplen och de positiva berättelserna kring mångfald och inkludering kan vi visa på både företags- och samhällsnytta.
Göteborg är mitt hjärta, och för att underlätta för förändring behöver vi hjälpas åt. Därför är jag ambassadör för Opportunity Day. Det handlar om att få människor att mötas. Att fokusera på resurser och kompetens, på hur vi tillsammans kan göra varandra bättre. Sverige är en del av världen, men världen är också en del av Sverige.”

 

Jan Eliasson

”Att som företag, arbetsgivare och samhällsaktör verka för en ökad inkludering känns idag viktigare än någonsin. Precis som Opportunity Day vill vi genom vår verksamhet bidra till möten människor emellan. Vi vill fortsätta upptäcka nya möjligheter och är nyfikna på varandra och vår omvärld. Vi vill bli bättre på mångfald inom vår organisation och tron på människors lika värde genomsyrar hela vår verksamhet. Det är därför självklart att vi vill engagera oss i det fina initiativ Opportunity Day är.”

 

Eva Moen Adolfsson

VD, Resia Travel Group

”Sveriges Byggindustrier är med och rustar Sverige för 11 miljoner invånare och då behövs en ökad mångfald. Alla, oavsett bakgrund, ska känna sig välkomna och se byggbranschen som sin framtid”

 

Anna Lönn Lundbäck

Regionchef, Sveriges Byggindustrier Väst

”Kan vi bidra till att våra hyresgäster som idag står utanför arbetslivet får en möjlighet till jobb, så gör vi det! Integration och mångfald är viktiga frågor för oss när vi utvecklar trygga, stabila och trivsamma bostadsområden. Tillsammans med Opportunity Day kan vi göra skillnad för våra hyresgäster. ”

 

Agneta Kores

VD, Stena Fastigheter Göteborg

Opportunity Day är ett av de tydligaste sociala företagsinitiativen som skapats utanför det offentliga etablissemanget. Ett mycket glädjande bevis på vad en målmedveten och envis entreprenör kan åstadkomma. Ekans kundlöften om att Utmana, Involvera och Förverkliga uppfylls alla genom Opportunity Day. Vi medverkar därför som stolt partner för att bidra till missionen att vända utmaningar till möjligheter och lyfta fram vinsterna med en inkluderande och fungerande integration.

 

Ulf Tengroth

Konsult Ekan Management och ambassadör Opportunity Day

“Opportunity Day är ett jättebra tillfälle att visa vad vi som arbetsgivare står för och vilka kompetenser vi söker. Det är också ett bra tillfälle att mötas och lära av varandras lösningar. Vårt behov av arbetskraft ger möjligheter för andra.”

 

Per Vorberg (M), kommunstyrelsens ordförande och Patrik Linde (S), kommunstyrelsens vice ordförande, Härryda Kommun

”Nordstan med 30 miljoner besökare och en omsättning mer än 4 miljarder sek/år ÄR MÅNGFALD. Mångfald är en förutsättning för dagens affär och för Nordstans utveckling.”

 

Magnus Zingmark

Ekonomichef Nordstan, ambassadör Opportunity Day

”Vårt löfte är att bygga ett bättre samhälle och vi vet att mångfald och inkludering är en förutsättning för att kunna nå dit. Mångfald är tillsammans med en inkluderande arbetskultur grundläggande delar i våra värderingar och starkt förankrat hos oss på Skanska. Opportunity Days viktiga arbete för en ökad integration på arbetsmarknaden är något som vi därför självklart vill stötta och bidra till.”

 

Anders Erlandsson

Arbetsmiljö- och hållbarhetsdirektör, Skanska Sverige AB

”Som arbetsgivare söker vi på Stena Line alltid efter den bästa kompetensen. Att som företag arbeta mer med inkludering och mångfald gör att vi utvecklas och blir mer innovativa, vilket också kommer öka vår lönsamhet. Genom vårt deltagande på Opportunity Day vill vi lära oss av andra, men också berätta om vad vi som arbetsgivare står för”

 

Margareta Jensen Dickson

Head of HR Scandinavia, Germany and Baltic Sea, Stena Line

“Opportunity Day är eventet som med små medel gör stor skillnad. En godhjärtad spindel i Göteborgs integrationsnät.”

 

Johan Jarneving

Copywriter och gallerist, Elf

“Jag tror att integration delvis handlar om att tillåtas vara delaktig. Arbete ger möjlighet till delaktighet, självständighet och stolthet.Jag sponsrar Opportunity Day, för alla förtjänar att få vara stolta.”

 

Fredrik Thor

VD, PR-Offset Grafiska i Mölndal

Fredrik Johansson från DoubleSearch

“Bättre integration handlar för mig om att skapa bättre förståelse mellan olika kulturer och vilka möjligheter mångfald skapar. För att förstå varandra måste vi träffas för att upptäcka alla dessa möjligheter. Opportunity Day handlar just om detta och är därför en viktig pusselbit för en ökad integration.”

 

Fredrik Johansson

VD, DoubleGroup

 “Det är uppfriskande med ett integrationsprojekt som pratar om aktivitet och möjligheter istället för passivitet och välgörenhet.”

 

Jesper Witte

Webbdesigner och gallerist, Elf

 “Integration är en av våra viktigaste utmaningar, inte minst här i Göteborgsregionen, och samtidigt ett medel för tillväxt. En utmaning som måste angripas av oss tillsammans på flera olika sätt. Bland annat genom Opportunity Day, som vi på Setterwalls därför gärna är med och stöder som affärsjuridisk partner.”

 

Joakim Edoff

Managing Partner, Setterwalls Göteborg

“Göteborgsregionen är inne i en lång period av tillväxt med stor efterfrågan på arbetsmarknaden. Antalet sysselsatta har ökat månad för månad och vi har lägst arbetslöshet bland storstadsregionerna. Men det är fortfarande alldeles för många som står långt från arbetsmarknaden, trots att både näringslivet och offentlig sektor har svårt att rekrytera till sina behov. Opportunity Day är ett nytänkande initiativ där näringslivet och arbetssökande ges chansen att träffas och bygga relationer.”

 

Patrik Andersson

VD, Business Region Göteborg

“På Estrella där jag arbetar är Mångfald en förutsättning för att vi skall utvecklas. I vårt värdegrundsarbete arbetar vi med våra fem ledstjärnor där Gemenskap er en av dem. Där säger vi att vårt mål är att fortsätta växa. Det är bara när vi arbetar tillsammans mot tydliga mål som vi kan nå långsiktiga framgångar. Därför är det viktigt att vi kommunicerar med tydlighet och öppenhet, delar kunskaper, ger varandra förtroende och tar gemensamt genomtänkta beslut. Mångfald bidrar till att vi når målet snabbare. Våra olika ursprung, erfarenheter och kompetenser gör oss till ett starkare team. Därför känns det naturligt för mig att vara Ambassadör för Opportunity day. En organisation som har till uppgift att föra människor samman från olika kulturer så att vi utvecklas både i våra företag och samhälle. Nätverkande med syfte att ge människor från andra kulturer som behöver arbete med företagare som behöver arbetskraft är ett bra sätt att öka mångfalden i vårt samhälle. ”

 

Carina Hansson

CEO, Estrella AB