O-Zone

 

Clarion Hotel Post, 5 november, 08:00-12:00.
Fritt inträde, begränsat antal platser och anmälan krävs. 
Opportunity Day är eventet som bidrar med kunskap och visar på integrationens möjligheter för en arbetsmarknad med kompetensbrist. Under seminariedelen O-Zone ställer sig talare med olika perspektiv och bakgrund på scenen för att dela med sig av sina historier, visioner och fakta. Dessutom sammanför vi dem som är redo att gå från ord till handling med de aktörer som vet hur ni bäst träffar kandidaterna.

 

Hur stor är köpkraften hos utrikes födda i Sverige? Hur kommer Sverige förändras de kommande 10 åren? Hur ser vardagens kulturmöten ut? Vilka modeller skapar innanförskap? Hur kan mångfald driva innovation? 
Svaren får du på Clarion Hotel Post den 5 november när Opportunity Day arrangeras för tredje gången.
Anmälan till O-zoneLadda ner programmet för 2017

Program i O-Zone 2017

Förmiddag

Åsa Lindell – föreläsare, moderator och facilitator

 

Åsa Lindell inspirerar och leder möten om bland annat möteskultur, förändring, levande värdegrund och bemötande. Åsa har en bakgrund som organisationskonsult och kommunikationsdirektör i stora bolag som Schenker, Stena Line och Lindex och har varit verksam som chef inom Styrelseakademien och Företagarna.

Kompetensförsörjning och rekrytering med mångfald – var ligger missmatchen?

 

Anna Gillek, regionchef Västra Götaland, svenskt Näringsliv modererar ett panelsamtal med Visitas Maria Ek, Almegas Cemille Üstün och Sveriges Byggindustriers Petra Sedilius. Vilka hinder upplever företag i respektive bransch för att rekrytera med mångfald? Och Vilka vinster som finns för de som tar sig över trösklarna?

Workshop – Kulturmöten i vardagen: normer, koder och kommunikation

 

 

Vi belyser kulturmöten utifrån vardagen med dess utmaningar och möjligheter. Vad kan en svensk kultur innebära, och vilka krockar kan uppstå i mötet med andra kulturer? Vad händer när en kulturs informella normer –”självklara” normer och beteendemönster inlärda på en låg medvetandenivå –krockar med en annan kultur?

 

Workshopen leds av Religionsvetarna. Religionsvetarna utgår alltid ifrån aktuell forskning, är religiöst och partipolitiskt obundna.

Kompetensbaserad och därmed Fördomsfri rekrytering – på riktigt!

 

 

Idag vet vi att företag och organisationer med mångfald är mer lönsamma, har högre produktivitet och en snabbare innovationstakt. Tyvärr speglas det inte i hur vi rekryterar. Den traditionella rekryteringsprocessen har väldigt lite med vetenskap och kunskap att göra, men genom att utgå från vad forskningen säger om vilka urvalsmetoder som är mest effektiva, kan du rekrytera kompetensbaserat och få rätt person på rätt plats oavsett ålder, kön, ursprung eller andra ovidkommande aspekter.

 

Så hur gör man, och vad är de vanligaste fällorna? Vad kan resultatet bli?

 

Anna Rydbacken är regionchef på TNG och har 19 års erfarenhet av rekrytering. Hon ansvarar också för TNGs fördomsfria arbetsmetodik och har varit drivande i den utvecklingen av rekryteringsprocessen och utbildar idag också företag och organisationer som vill arbeta kompetensbaserat fördomsfritt.

Hur har Sverige förändrats de senaste 10 åren och vad ser vi för trender framöver?

 

Om växande mångkulturella målgrupper och konkreta tips på hur företag och myndigheter lyckas med sin kommunikation. Vi diskuterar effektiva kanaler för att nå ut med riktad kommunikation till specifika målgrupper. Går igenom senaste tillgängliga statistik från SCB och Migrationsverket om köpkraft och ursprung.

 

KAPI är specialister på strategisk rådgivning och praktiskt tillämpande av mångkulturell kommunikation. Per Karlströmer är VD och senior rådgivare med 16 års erfarenhet av månkulturell kommunikation.

Eftermiddag

Från flykt till framgångsrik entreprenör

 

På Opportunity Day pratar vi om att hur mångfald är viktigt för Sverige. Ayad Al Saffar är framgångssagan som med egna exempel berättar vad han möts av under sin karriär, både i form av fördomar och diskriminering. Ayad kom till Sverige från Libanon 1984, tog sig från flyktingförläggningen i Rättvik till torghandel i Stockholm och egen import och försäljning av klockor. Idag är han är koncernchef på Axcent of Scandinavia, äger och driver butikskedjan Ur & Penn, och är en etablerad näringslivsprofil. Han har bland annat blivit utsedd till Årets företagare 2007 och blev snabbt omskriven i svensk affärspress när han tog över Ur & Penn och vände förlust till vinst och expansion.

 

Den 30 oktober står han på scenen i O-zone och delar med sig av sin resa, energi och erfarenheter. Inte minst vill han pusha alla utrikesfödda entreprenörer att tro på sina idéer.

Så tjänar vi på mångfald!

 

Johan Trouvé, VD Västsvenska Handelskammaren kommer att moderera ett panelsamtal med fokus på vilken affärsnytta västsvenska bolag har sett i breddad rekrytering och mångfald. Medverkar gör Dennis Andersson, Generaldirektör Gothia Cup, Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg och Nader Appasi, VD Orienthuset.

Vägar till innanförskap – modeller som funkar

 

En av nutidens största utmaningar i Sverige handlar om att göra det möjligt för människor som har kommit hit att introduceras och inkluderas. Varför är det så svårt? Finns det modeller eller koncept som visats fungera? I boken Vägar till innanförskap intervjuas 15 ledare/entreprenörer om hur de tagit fram koncept och skapat hållbar integration. En insprierande föreläsning om att det går att skapa ett inkluderande Sverige, att det finns modeller som givit resultat och vad som har krävts för att lyckas.

 

Ulrika Sedell är beteendevetare och ledarskapsutvecklare. Tillsammans med Eva von Wernstedt har hon skrivit den högaktuella boken Vägar till innanförskap där ledare från kommun, kyrka, ideell sektor och näringsliv samt sociala entreprenörer och enskilda medborgare intervjuas om hur de skapat koncept/modeller som ger förutsättningar för integration.

Mångfald driver innovation

 

Semcon utvecklar produkter för alla. Därför är det viktigt att vidga våra perspektiv för att förstå alla typer av slutanvändare. För att uppnå detta behöver vi kollegor med en bred mix av erfarenheter och olika bakgrund. Detta är anledningen till att Semcon har ökat sitt fokus på jämställdhet och mångfald.

 

Lyssna till Markus Granlund som är koncernchef på produktutvecklingsföretaget Semcon sedan 2012. Han är även styrelseordförande i Svenska Teknik- och Designföretagen samt ledamot i styrelserna för Almega och Svenskt Näringsliv.

Anmälan, O-zone

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn