New Slider 1

 

 

Opportunity Day Behövs för bla bla bla personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Företag som rekryterar personer med utländsk bakgrund har 35% ökad chans att slå sina konkurrenter.

Dessutom gynnar inkludering på arbetsmarknaden både enskilda individer och samhället i stort?  Har ditt företag råd att missa den chansen?

Läs mer om våra partners >

Vad kan vi göra med ditt företag? >

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.