Göteborg Tillsammans

Arbetar med att effektivisera etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden genom samverkan mellan Arbetsförmedlingen Göteborg och Arbetsmarknad och Vuxenutbildning, Göteborgs Stad. Göteborg Tillsammans arbetar utifrån ett helhetsperspektiv där vi vill möta den enskilda deltagarens behov. Vi är arbetsförmedlare, coacher, vägledare, pedagoger och socionomer som tillsammans erbjuder en rad olika insatser på vägen till målet som är arbete eller studier.

Working to improve the insertion on the labor market of newly arrived immigrants through collaboration between the Swedish Public Employment Service and Gothenburg municipality. Göteborg Tillsammans works from a holistic perspective where we meet all participants from their individual needs. We are employment officers, work and career coaches, pedagogues and social workers working together.

Adress:
Anders Personsgatan 18, våning 2
41664 Göteborg

Hemsida: https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/EU-och-internationellt/EU-fonder/Projektsidor/2016-11-09-Goteborg-tillsammans.html

Epost: goteborg-tillsammans@arbetsformedlingen.se

Telefon: 010-486 24 98

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.