Datum för nästa event 

är INTE spikat.

Håll utkik på i våra sociala medier och nyhetsbrev för uppdateringar.

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb. Här möts näringsliv, utrikes födda jobbsökande, akademi, myndigheter och kommunen för att ta tillvara på fler resurser på arbetsmarknaden.

Jobbmatchning


7/10 jobb går genom nätverk. Både jobbsökande och företag uppger att man har svårt att hitta varandra via traditionella rekryteringskanaler.

 

Opportunity Days jobbmatchning ger företag i rekryteringstagen och utrikes födda jobbsökande en chans att träffas i öppet mingel och schemalagda intervjuer.

SEMINARIER, WORKSHOPS OCH NÄTVERKSTRÄFFAR


Inspiration, utbildning och workshops för företag och offentlig sektor. Fokus på incitamenten med breddad rekrytering och nätverksbygge.

Våra tidigare arrangemang