NÄSTA EVENT: 31 oktober

Opportunity Day 2019 – Clarion Hotel Post

Opportunity Day är Sveriges nya mötesplats för inkludering genom jobb. Här möts näringsliv, utrikes födda jobbsökande, akademi, myndigheter och kommunen för att ta tillvara på fler resurser på arbetsmarknaden.

Säkra din plats till höstens Opportunity Day idag!

Jobbmatchning

 

Här får företag i rekryteringstagen och utrikes födda jobbsökande chans att träffas i ett öppet mingel och schemalagda intervjuer enligt speed matchning-formatet. Alla företag har minst en ledig tjänst att tillsätta.

SEMINARIEr & mingellunch 

 

Seminariescenen ”O-Zone” fokuserar på affärsnyttan med mångfald. Här hamnar företagets drivkrafter såsom kompetensförsörjning, nya marknadsandelar och en kreativ företagskultur i fokus. Anmälan krävs.

Våra tidigare arrangemang